Solid solutions

Het beloningsbeleid van SkillSource BV is er op gericht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en de medewerkers een adequate beloning te geven. Wij koppelen een juiste beloning aan onze bedrijfsdoelstellingen, te weten het voeren van een solide onderneming, het beheersen van risico’s en een zorgvuldige behandeling van klanten. In 2019 hebben 41 medewerkers een variabele beloning gehad.